English
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản phẩm
Công nghệ tạo chip thông minh PSoC
VnDOCR 3.0


Ảnh tư liệu về cán bộ Viện


Lãnh đạo Đảng & Nhà nước thăm Viện


Hợp tác quốc tế

Web mail
Webmail IOIT
 
Bản tin-Hoạt động

Các bản tin mới nhất
NCS Nguyễn Quỳnh Diệp bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán học 12/2/2015

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại cơ sở đào tạo Viện Công nghệ thông tin, NCS Nguyễn Quỳnh Diệp

LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS NĂM 2014 TẠI VIỆN CNTT 21/12/2014

Ngày 12/12/2014, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện HLKH&CN VN đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho 05 NCS bảo vệ thành công luận án trong thời gian vừa qua.

Thông báo v/v NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 12/12/2014

Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ cấp Viện luận án tiến sĩ Toán học cho NCS Trần Minh Tân

Thông báo Tổ chức trao bằng tiến sỹ 26/11/2014

NCS Cao Tùng Anh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán học 23/10/2014

Ngày 20 tháng 10 năm 2014, tại cơ sở đào tạo Viện Công nghệ thông tin, NCS Cao Tùng Anh (cán bộ giảng dạy của Trường đại học Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ toán học về đề tài "Khai thác dữ liệu phân tán bảo toàn tính riêng tư "

Khoa học
NCS Nguyễn Quỳnh Diệp bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán học 12/2/2015

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại cơ sở đào tạo Viện Công nghệ thông tin, NCS Nguyễn Quỳnh Diệp

LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS NĂM 2014 TẠI VIỆN CNTT 21/12/2014

Ngày 12/12/2014, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện HLKH&CN VN đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho 05 NCS bảo vệ thành công luận án trong thời gian vừa qua.

Đào tạo
THÔNG BÁO v/v NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 20/7/2012

Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ cấp viện luận án tiến sĩ Toán học cho NCS Nguyễn Long Giang

THÔNG BÁO NỘI DUNG LUẬN ÁN SẼ BẢO VỆ TRƯỚC HỘI ĐỒNG CẤP VIỆN 28/6/2012

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu theo tiếp cận lý thuyết tập thô
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Long Giang
Nghiên cứu triển khai
Một số kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai năm 2005 31/10/2006

Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu triển khai của Viện trong năm 2005
Quan hệ hợp tác
Viện Công nghệ thông tin thắng thầu Quốc tế "Dự án phần mềm quản lý giáo dục SREMIS" 14/11/2007

Ngày 9 tháng 11 năm 2007, Viện Công nghệ thông tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết hợp đồng EuropeAid/125620/D/SER/VN-Development of Custom Software trong dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục SREM của ủy ban Châu Âu.
 
Hợp tác Xây dựng và phát triển Khoa Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên 27/11/2006

Ngày 31 tháng 3 năm 2005, Lãnh đạo Viện Công nghệ thông tin và Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã tiếp tục ký kết Hợp tác Phối hợp quản lý và đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

Tư vấn
Năm 2007, Viện Công nghệ thông tin làm tư vấn kỹ thuật thiết kế và xây dựng 3 cổng thông tin điện tử TBT, SPS và WTO. 12/1/2008

       Ngày 08/01//2008 Cổng Thông tin điện tử TBT, SPS và WTO sẽ đồng loạt khai trương. Các Cổng Thông tin này được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP của Liên Minh Châu Âu.

Năm 2004, Viện Công nghệ thông tin đã trúng thầu tư vấn Dự án " Sản xuất, cung cấp và quản lý Chứng minh nhân dân " của Tổng cục cảnh sát. 12/1/2008

        Trong Dự án này, Viện Công nghệ thông tin có trách nhiệm thiết kế toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ việc cấp và quản lý chứng minh nhân dân trên công nghệ nhận dạng vân tay ( AFIS ).

PTN trọng điểm
Thông báo về việc làm đề xuất đề tài KHCN PTNTĐ Công nghệ và Đa phương tiện năm 2011-2012 24/6/2011

Công tác xây dựng PTNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện năm 2005 19/9/2006

Trong năm 2005, đồng thời với việc thực hiện đấu thầu trang thiết bị (kết thúc dự án), Viện tiếp tục triển khai các hướng nghiên cứu của PTNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện trên cơ sở khai thác các trang thiết bị đã có.
 
NCS Nguyễn Quỳnh Diệp bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán học
LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS NĂM 2014 TẠI VIỆN CNTT
Thông báo v/v NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện
Thông báo Tổ chức trao bằng tiến sỹ
NCS Cao Tùng Anh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán học
 
Triển khai - Ứng dụng
 
Sự kiện
Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"
BÁO CÁO TỔNG KẾT VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Kế HOẠCH PHÁT TRIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020, TẦM NHÌN 2030
 
Các liên kết khác