• Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • NCS. Trương Hải Hà
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Công nghệ mạng truyền thông và đa phương tiện

a. Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lý thuyết của công nghệ mạng
- Bảo đảm chất lượng dịch vụ mạng;
- Các giải pháp an ninh mạng.
b. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng mới
- Mô hình mạng thế hệ mới, mạng không dây, mạng ngang hàng, mạng xã hội;
- Các giải pháp quản trị mạng, an ninh và nâng cao hiệu năng mạng phù hợp với công nghệ mạng tiên tiến;
- Các công nghệ mạng truyền thông không dây băng thông rộng thế hệ mới (NGWBN - Next Generation Wireless Broadband Network) và ứng dụng triển khai trên nền tảng NGWBN;
- Nghiên cứu các vấn đề mạng hạ tầng trong phát triển năng lực tính toán khoa học hiện đại bao gồm các giải pháp tính toán hiệu năng cao, tính toán lưới, điện toán đám mây.
c. Nghiên cứu phát triển các công nghệ GIS
- Các vấn đề về CSDL không gian kết hợp với công nghệ viễn thám, công nghệ GPS;
- Các vấn đề về tối ưu truy vấn dữ liệu cực lớn và liên tục, các vấn đề tối ưu băng thông;
- Các dịch vụ GIS trên nền mạng băng rộng không dây tiên tiến (Wimax, LTE, 4G, …);
- Nghiên cứu, phát triển các hệ thống và dịch vụ GIS trên nền tảng của các công nghệ tính toán mới (tính toán lưới, điện toán đám mây, hệ thống tính toán di động).
d. Nghiên cứu và phát triển về CSDL đa phương tiện
- Các vấn đề  về CSDL ảnh 2D/3D và video;
- Các vấn đề về truy vấn dựa trên nội dung dữ liệu ảnh/âm thanh/video.
e. Nghiên cứu các công nghệ đa phương tiện
- Nghiên cứu các kỹ thuật mô hình hóa, mô phỏng trong thực tại ảo;
- Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng video, giám sát tự động;
- Phát triển và hoàn chỉnh hệ thống thư viện đồ họa 3 chiều, thực tại ảo;
- Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối vào ra với hệ thống thực tại ảo;
- Bảo mật đa phương tiện;
- Các vấn đề về xử lý tín hiệu đa phương tiện trên NGWBN.