• Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Thông tin học bổng

Seminar của GS. Hsien-I Lin (PhD, Purdue University, USA) với chủ đề "The last mile for robots: intelligent teaching and learning"

10/01/2017
 
Gửi toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên Viện CNTT,
Kính mời anh/chị tham dự Seminar của GS. Hsien-I Lin (PhD, Purdue University, USA) trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn Đại học Quốc gia Đài Bắc (National Taipei University of Technology - NTUT) tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn Lâm KHCNVN. Nhân dịp này, GS Hsien-I sẽ có phần giới thiệu về các học bổng sau đại học làm việc trong nhóm của GS tại Assistive Robotics Lab (ARLAB), NTUT. Các anh/chị nếu quan tâm nên đem theo CV để trao đổi trực tiếp với GS hoặc có thể gửi trước tới email hoanganh1606@gmail.com để chuyển lại GS.
Thời gian: Bắt đầu lúc 10h sáng thứ 4, 11/1/2016.
Địa điểm: Phòng 216, Tòa nhà A3, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn Lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Title: The last mile for robots: intelligent teaching and learning
Abstract: Industrial 4.0 is the world's next innovation in manufacturing automation. In the global manufacturing industry, labor shortage, poor working environment, diversity of products, etc. result in that the current production models can not meet the demand. However, the use of intelligent robots plays a crucial role in Industry 4.0 because intelligent robots are able to replace some of the labor production methods. Compared to most industrial robots currently used for simple production tasks, robots in Industry 4.0 require more sensory and decision making capabilities to solve more complex and sophisticated production tasks and even to collaborate with humans. In this talk, I will focus on the last mile for robots in teaching and learning. Without such a good method of robot teaching and learning, it is impossible to achieve flexible manufacturing in Industry 4.0. Then, some practical applications are presented to elaborate the idea in this talk.
 
Thông tin về học bổng:
 
The Assistive Robotics Lab (ARLAB) at the Tapei Tech is seeking for highly qualified MA/Ph.D. students interested in
* Machine (Deep) Learning for Robotics
* Robot Grasping and Manipulation
* Interaction Learning, Intent Modeling and Inference
Preferred skills: C/C++, Python, Matlab, and Linux.
The positions will be filled as soon as possible. Applicants should provide at least a research statement, a PDF with their CV, degrees, and grade-sheets.