• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cấp nhà nước
12/FIRST/2a/IoIT
Tên đề tài Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Trường Thắng
Thời gian thực hiện 2018 ~ 2019
Kết quả đạt được  -          Xây dựng một hệ thống hạ tầng mạng và lưu trữ dữ liệu trong dịch vụ thu thập và lưu trữ dữ liệu trực tuyến liên quan tới các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
-          Xây dựng một hệ thống tính toán hiệu năng cao hỗ trợ các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu lớn đánh giá hiệu quả, hỗ trợ việc ra quyết định cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
-          Phát triển và hoàn thiện công nghệ thu thập và lưu trữ dữ liệu liên quan tới các tổ chức (cơ quan QLNN và các doanh nghiệp) một cách tự động từ các nguồn trực tuyến (mạng xã hội, báo điện tử, kênh truyền thông, diễn đàn…). Nếu cần, có thể tích hợp các kho dữ liệu này với các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành của các đối tác.
-          Phát triển một số phần mềm và dịch vụ với cốt lõi là công nghệ phân tích thông tin/dữ liệu trên nền tảng hạ tầng tính toán và các kho dữ liệu được lưu trữ ở trên. Các sản phẩm này hướng tới thị trường, mang tính chuyên dụng cho từng đối tác tổ chức (cơ quan QLNN và các doanh nghiệp).
-          Cung cấp các dịch vụ tư vấn, phân tích - xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ cấp lãnh đạo của các cơ quan tổ chức thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị điều hành của mình dựa trên các nguồn dữ liệu thu thập được, ví dụ: các CSDL chuyên ngành và các nguồn dữ liệu thu thập trên mạng xã hội, kênh trực tuyến…
-          Thiết lập quyền sở hữu tài sản trí tuệ (Intellectual Property - IP) bao gồm đăng ký thành công bằng sáng chế, bản quyền tác giả cho các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu, quy trình công nghệ liên quan đến mảng phân tích dữ liệu lớn và các mảng liên quan của Viện CNTT.
-          Tăng cường sức sáng tạo nội tại thông qua chất lượng và số lượng các công trình khoa học công bố đạt trình độ quốc tế, làm tiền đề cho những tài sản trí tuệ sau này.
-          Đào tạo chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực phân tích và xử lý dữ liệu lớn.