• Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Ảnh 1
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KH&CN
VAST01.09/14-16
Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ dữ liệu lớn và phát triển phần mềm phân tích hiệu năng cao cho doanh nghiệp
Chủ nhiệm TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng
Thời gian thực hiện 2014 ~ 2016
Kết quả đạt được
Đề tài Nghiên cứu "Công nghệ dữ liệu lớn và phát triển phần mềm phân tích hiệu năng cao cho doanh nghiệp" đã thực hiện các công việc sau:
-          Xác định các vấn đề cốt lõi cần nghiên cứu để phát triển hệ thống hiệu năng cao như công nghệ dữ liệu lớn, xử lý dữ liệu thời gian thực, phân tích dòng dữ liệu hiệu năng cao, khai phá đồ thị dữ liệu lớn...
-          Nghiên cứu về khai phá dữ liệu đồ thị dữ liệu lớn và phát hiện các đồ thị con phổ biết. Các kết quả nghiên cứu có thể dùng trong phân tích mạng xã hội để tìm ra các quy luật hành vi khách hàng, từ đó có thể đưa ra các gợi ý cho doanh nghiệp.
-          Đề xuất các giải pháp phần mềm phân tích hiệu năng cao. Các giáp pháp được đề xuất nhằm thiết kế phần mềm phân tích hiệu năng cao. Cụ thể trong đó là mô hình dữ liệu kết hợp giữa dữ liệu lớn và kho dữ liệu, Mô hình kho dữ liệu thời gian thực, cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, mô hình truy vấn luồng dữ liệu liên tục cho báo cáo thời gian thực. Để đảm bảo dữ liệu được truyền và xử lý nhanh nhất từ khi phát sinh cho tới thể hiện với khách hàng.
Phát triển thành công phần mềm phân tích hiệu năng cao cho doanh nghiệp. Đã triển khai tại doanh nghiệp thực tế và có phản hồi khả quan.