• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 1
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội chợ Techmart 2016
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đào tạo, hợp tác

Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến và số hóa các nhiệm vụ KH&CN cho địa phương

05/01/2024
Ngày 28/12/2023, Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đã nghiệm thu cấp tỉnh cho đề tài " Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến và số hóa các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với mã số 24/ĐTKHVP/2022-2023. Đề tài do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì nhiệm vụ. 
 Ngày 28/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến và số hóa các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” với mã số 24/ĐTKHVP/2022-2023. Đề tài do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.
Mô hình triển khai hệ thống
 
Nhóm thực hiện đề tài đã thành công trong việc phát triển phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến cho các nhiệm vụ KH&CN, bao gồm nhiều phân hệ chức năng như Phân hệ đề xuất, xác định nhiệm vụ KH&CN; Phân hệ tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN; Phân hệ quản lý quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Hệ thống này linh hoạt, có thể cấu hình và tùy biến theo nhu cầu của từng bộ phận sử dụng, và đối mặt với thách thức lớn từ việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ giấy, tệp điện tử, và các hệ thống thông tin chuyên ngành. Phần mềm này tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như quản trị cơ sở dữ liệu thế hệ mới, khai phá dữ liệu, đảm bảo an ninh thông tin cấp độ 3, và sẵn sàng kết nối với CSDL KHCN Quốc gia và hệ thống dịch vụ công của Chính phủ.TS. Phạm Ngọc Minh – chủ nhiệm đề tài cho biết: “Giải pháp này mang lại quản lý toàn diện cho các đơn vị nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ tại tỉnh Vĩnh Phúc, thúc đẩy chia sẻ và kết nối dữ liệu giữa các đơn vị liên quan trong địa bàn tỉnh”.

TS. Phạm Ngọc Minh – chủ nhiệm đề tài giới thiệu về phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến và số hóa các nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Quy trình tiếp cận và cập nhật dữ liệu được thực hiện theo phân quyền rõ ràng tùy theo cấp quản lý và cơ quan quản lý. Sản phẩm của đề tài 24/ĐTKHVP/2022-2023, sau khi hoàn thành quá trình nghiệm thu và đánh giá thành công, sẽ được triển khai trong thực tiễn quản lý nhiệm vụ KH&CN tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, sản phẩm này có khả năng mở rộng với nhiều tính năng ứng dụng công nghệ 4.0, bao gồm máy tìm kiếm sử dụng học máy, tích hợp Bigdata, AI và kết nối dữ liệu với CSDL Quốc gia.
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cụ thể trong việc quản lý tập trung dữ liệu tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn góp phần vào việc phát triển khả năng đổi mới và nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh.