• NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo @ XX
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Đoàn thể

Đại Hội Đảng Bộ Viện Công Nghệ Thông Tin nhiệm kỳ 2020-2025

26/05/2020
 Ngày 14/05/2020, Đảng bộ Viện Công Nghệ Thông Tin đã long trọng tổ chức Đại Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại Hội có đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện HL KH&CNVN ; đồng chí Vũ Đức Hoằng, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng Ủy Viện HL KH&CNVN; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện CNTT cùng 34 Đảng viên của Đảng bộ Viện CNTT.
 Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng Bộ cơ sở Viện Công nghệ thông tin (Viện CNTT) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kiểm điểm, đánh giá các công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới 2020-2025 với phương châm chỉ đạo tập trung, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng và công tác đào tạo cán bộ với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ đối với các hoạt động của Viện CNTT.
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại Hội, đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Bí thư Đảng Ủy Viện CNTT nhiệm kỳ 2015-2020 đã trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Viện CNTT. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ và đảng viên Đảng bộ Viện CNTT đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là Viện CNTT kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Viện CNTT thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng bộ Viện phát huy vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với vai trò lãnh đạo và xây dựng các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.
Bí thư Đảng Ủy Viện CNTT - đồng chí Nguyễn Trường Thắng phát biểu

Viện CNTT từ năm 2015 đến nay đã quan tâm chỉ đạo thúc đẩy công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, đưa CNTT và tự động hóa vào thực tiễn thông qua các hợp đồng kinh tế, xây dựng các hệ thống thông tin ứng dụng, các sản phẩm phần mềm của CNTT và tự động hóa. Viện CNTT cũng đã thực hiên những dự án CNTT có vị thế và qui mô quan trọng bậc nhất của quốc gia. Qua đó, các dự án này dần lấy lại uy tín và vị trí đầu tàu của Viện CNTT trong lĩnh vực CNTT nói riêng, xu thế thời đại CMCN 4.0 nói chung tại Việt Nam. Tại các cơ quan, bộ ngành và địa phương quan trọng nhất của đất nước, thương hiệu Viện CNTT luôn tạo sự tin tưởng khi tham gia tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số, đặc biệt là những giải pháp gắn với các công nghệ CMCN 4.0 đột phá như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, gần đây là điện toán đám mây và an ninh mạng.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Viện CNTT hướng tới xây dựng và tổ chức có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Viện CNTT, phát huy truyền thống đầu ngành của Viện CNTT tăng cường mạnh cả về chất lượng và số lượng các công bố khoa học quốc tế, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng triển khai, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ cuộc sống. Đảng bộ cam kết 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp, kết nạp thêm nhiều Đảng viên mới, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Đình Công, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện HLKH&CNVN đã có bài phát biểu tại Đại Hội. Đồng chí đánh giá cao những thành tích mà Viện CNTT đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, tổ chức kiện toàn bộ máy cán bộ. Theo đồng chí Nguyễn Đình Công, Viện CNTT đang phát triển mạnh theo hướng hợp tác nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm công nghệ cao, nâng cao năng lực chuyên môn, khẳng định lại vị trí dẫn đầu của Viện CNTT. Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí chúc BCH Đảng bộ cơ sở Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo Viện CNTT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện HLKH&CNVN - đồng chí Nguyễn Đình Công
phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu được Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, Đại Hội diễn ra theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. Các đại biểu tham dự đại hội đánh giá cao tính dân chủ, minh bạch trong thảo luận xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại Hội Đảng bộ Viện CNTT nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.
Một số hình ảnh tại Đại Hội: