• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội chợ Techmart 2016
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Ảnh 1
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Viện Công nghệ thông tin tham gia chương trình “Vì một Việt Nam hùng cường” số tháng 9 năm 2021 trên kênh Truyền hình Nhân dân

08/10/2021
 Trong quá trình cải cách hành chính hiện nay. Chính phủ nhận thức vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong quá trình này. Đứng trước vấn đề có tính thời sự này, ngày 06 tháng 09 năm 2021, kênh Truyền hình Nhân Dân – Báo Nhân dân đã thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam hùng cường” với chủ đề “Cải cách hành chính thông qua chuyển đổi số”. TS. Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin - là khách mời của chương trình đã nêu lên những quan điểm sâu sắc về vấn đề có tính thời sự này.
Chuyển đổi số cải cách hành chính nằm trong chiến lược của Chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2030. Chuyển đổi số giúp nâng cao phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả sẽ tạo sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách, đóng góp quan trọng trong nỗ lực chống dịch chung của cả nước, đảm bảo mục tiêu kép.

Với vai trò và kinh nghiệm thực tiễn là đơn vị nghiên cứu phát triển, triển khai ứng dụng và tư vấn các dự án CNTT lớn nhất Việt Nam tại nhiều cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, lãnh đạo Viện CNTT là khách mời của chương trình “Vì một Việt Nam hùng cường” với chủ đề “Cải cách hành chính thông qua chuyển đổi số” của kênh Truyền hình Nhân dân – Báo Nhân dân. Với kinh nghiệm của mình, Viện CNTT đã có nhiều ý kiến đóng góp, định hướng phát triển trong chuyển đổi số nhằm phục vụ mục tiêu cải cách và nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính. Đặc biệt, các vấn đề phát sinh, các bất cập trong hoạt động quản lý nhà nước, kiểm soát đi lại của người dân và doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ số trong giai đoạn giãn cách xã hội hiện nay cũng được đề cập và phân tích.

Hình ảnh trong chương trình "Vì một Việt Nam hùng cường"

Thông tin chi tiết của chương trình có tại các đường link sau: