• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Ảnh 1
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo @ XX
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Công nghệ thông tin.

02/10/2023
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chuyển Viện Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Căn cứ nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-CNTT ngày 02/10/2023 của Viện trưởng viện Công nghệ thông tin về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Công nghệ thông tin;
Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Công nghệ thông tin thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, cụ thể như sau:
1. Thành phần: 05 thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Viện Công nghệ thông tin (Phụ lục I kèm theo)

2
Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 (phỏng vấn)
a) Khai mạc
- Nội dung: Thông báo kế hoạch tổ chức thi, nội quy, quy chế kỳ thi.
- Thành phần:
+ Hội đồng tuyển dụng viên chức, Thành viên Ban Giám sát tuyển dụng; Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch.
+ Toàn bộ 05 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển
- Thời gian: 2h00 ngày 06/10/2023
- Địa điểm: Phòng họp 209, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
b) Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: từ 2h30 ngày 06/10/2023, Phòng họp 209, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

3
Lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, số tiền 500.000đ/thí sinh, nộp tại Phòng Kế toán.

4.
 Nội dung ôn tập: Bao gồm phần kiến thức chung và kiến thức theo từng vị trí việc làm.

5
Một số lưu ý đối với thí sinh:
Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn.

Tải toàn văn thông báo tại đây
Tải toàn văn phụ lục 1 tại đây