• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 1
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Nghiên cứu khoa học/Triển khai ứng dụng

Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học Viện Công nghệ thông tin năm 2015

04/07/2016
Năm 2015, Viện Công nghệ thông tin đã có nhiều thành công, đạt được những kết quả tốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cụ thể:
 1. Kết quả khoa học công nghệ năm 2015:
    - Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ NAFOSTED: thực hiện 3 đề tài.
    - Đề tài nghiên cứu cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam:
           + Đề tài theo các hướng ưu tiên: thực hiện 10 đề tài
           + Đề tài độc lập trẻ: thực hiện 2 đề tài
           + Đề tài hợp tác quốc tế: thực hiện 3 đề tài
           + Đề tài hợp tác địa phương: thực hiện 1 đề tài
    - Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Viện Công nghệ thông tin: thực hiện 25 đề tài, trong đó Phòng TNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện thực hiện 4 đề tài mới.
 2. Kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ: năm 2015 Viện CNTT thực hiện các dự án sau:
    - Dự án đầu tư chiều sâu
    - Dự án tăng cường trang thiết bị
    - Dự án sửa chữa xây dựng nhỏ: cái tạo sửa chữa bên trong Viện
 3. Kết quả hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản:
    - Về HTQT: tiếp tục thực hiện những thỏa thuận đã ký kết từ trước với các nước Châu Á và Châu Âu
    - Về Đào tạo: + Số lượng NCS bảo vệ Hội đồng cấp Viện là 1 NCS
                             + Số lượng NCS bảo vệ Hội đồng cấp Cơ sở là 7 NCS
                             + Xây dựng chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh cho các ngành CNTT, Tự động
                                 hóa và toán ứng dụng cho Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông của Học Viện Khoa học
                                 và Công nghệ Việt Nam.
    - Về hội thảo, hội nghị trong nước và kết hợp quốc tế
            + Tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông" lần thứ
                XVIII tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM
            + Đồng tổ chức Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa VCCA-2015 tại ĐH Thái Nguyên
            + Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo trong ngoài nước về các hướng nghiên cứu của Viện
  4. Đánh giá chung:
      + Các đề tài các cấp đều triển khai đúng kế hoạch, các đề tài kết thúc đều được chuẩn bị để chuyển giao cho Hội đồng khoa học đánh giá và nghiệm thu sớm trong năm 2015
      + Mặc dù kinh tế trong nước còn khó khắn nhưng Viện vẫn ký được nhiều hợp đồng triển khai ứng dụng
      + Viện đã đồng tổ chức tốt một số Hội thảo quốc gia và quốc tế
      + Làm tốt công tác đào tạo sau ĐH, các công tác hợp tác quốc tế.