• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Ảnh 2
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Ảnh 1
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Viện Công nghệ thông tin – chặng đường 45 năm thành lập và phát triển

27/12/2021
 Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976 với tên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển. Năm 1989, Viện được đổi tên là Viện Tin học. Năm 1993 cùng với Trung tâm nghiên cứu hệ thống và quản lý, Trung tâm toán ứng dụng và tin học (Tp.Hồ Chí Minh) hợp nhất thành Viện Công nghệ thông tin. Đến ngày 27/12/2021, Viện Công nghệ thông tin đã trải qua chặng đường 45 năm thành lập và phát triển. 
 Viện Công nghệ thông tin là đơn vị nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và đào tạo tiến sĩ về công nghệ thông tin lớn nhất cả nước..
Trong 45 năm qua, Viện Công nghệ thông tin đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận với nhiều dự án nổi bật như : Tư vấn kỹ thuật dự án Hạ tầng mạng và Trung tâm dữ liệu - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Dự án “Xây dựng hệ thống thu nhập thông tin báo chí, blog và mạng xã hội facebook”- Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý Lý lịch tư pháp thông minh”- Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp; Atlas-tổng điều tra dân số và nhà ở; Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý thuế cấp Chi cục - Tổng Cục thuế; Xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử - Công an Thành phố Hà Nội; Dự án PAN-VietNam; Dự án Asian Internet Interconnection Initatives; Dự án School on Internet Asia Project, Dự án TEIN2 (Trans-Eurasia Information Network), Dự án SREM (Support to the Renovation of Education Management – Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục) … và nhiều dự án quan trọng khác.
Đặc biệt, trong năm 2020, Viện Công nghệ thông tin đã thành lập Trung tâm tiên tiến về Trí tuệ nhân tạo (viết tắt là ACAI). Trung tâm ACAI được thành lập nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như nghiên cứu ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản lý và dịch vụ, thay đổi phương thức thực hiện trong các ngành kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật; hợp tác với các Viện nghiên cứu, Trung tâm trực thuộc, các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phát triển các hoạt động KHCN liên ngành; hợp tác với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong công tác tư vấn, xây dựng giải pháp AI chuyên biệt;  nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, công nghệ AI nhằm mục đích thương mại hóa phục vụ nhu cầu thị trường về khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực AI… Trung tâm ACAI đã và đang từng bước triển khai các nhiệm vụ quan trọng do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
Bên cạnh đó, một số sản phẩm nổi bật của Viện Công nghệ thông tin có thể kể đến như Hệ thống giám sát thông tin trên Internet và mạng xã hội tại Việt Nam; Cổng thông tin điện tử dữ liệu kịch bản sóng thần có thể xảy ra ở Biển Đông; Phần mềm quản lý bệnh viện; Cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách Nhà nước; Hệ phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh dựa trên hình ảnh; Hệ thống giám sát môi trường trên nền tảng điện toán đám mây qua mạng viễn thông WIMAX 4G; Hệ thống kiểm soát ra vào kết hợp chấm công bằng vân tay và thẻ ES-WorkingTime…
Trong thời gian tới, với mục tiêu xây dựng Viện Công nghệ thông tin ngày càng lớn mạnh, Ban lãnh đạo Viện đã xây dựng kế hoach gắn kết định hướng nghiên cứu và triển khai của Viện với xu thế chính của Việt Nam và thế giới như xây dựng chính phủ số, Internet vạn vật, an ninh mạng, điện toán đám mây; tham mưu với chính phủ và bộ ban ngành, tiếp cận xu thế công nghệ trên thế giới trong điều hành, quản lý nhà nước; kết nối với các doanh nghiệp để ứng dụng công nghệ thông tin cho quá trình khởi nghiệp tại Việt Nam; tăng cường hiệu quả nghiên cứu, đi vào thực chất, gắn với thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội; triển khai và mở rộng các mối quan hệ hợp tác ở trong và ngoài nước, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển và vươn lên tầm khu vực ASEAN./.