• Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 2
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội thảo @ XX
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Trung tâm tiên tiến về Trí tuệ nhân tạo (Advanced Center for Artificial Intelligence – ACAI) chính thức đi vào hoạt động.

11/03/2021
 Trung tâm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo (viết tắt là ACAI) đặt tại Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 2556/QĐ-VHL ngày 27/12/2019 do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành. Trung tâm ACAI là một đơn vị mạnh khi tập trung nguồn lực để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về trí tuệ nhân tạo hướng đến đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như doanh nghiệp tại Việt Nam.
 Với tầm nhìn và nhận thức chính xác vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động kinh tế - xã hội thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra quyết định thành lập Trung tâm tiên tiến về trí tuệ nhân tạo trực thuộc Viện CNTT vào tháng 12 năm 2019 và ban hành các quyết định phê duyệt quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy trong năm 2020. Theo quy chế được Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam phê duyệt, Trung tâm ACAI trực thuộc Viện CNTT, là tổ chức khoa học mở, giữ vai trò nút trung gian ảo kết nối các đơn vị nghiên cứu, có con dấu riêng, sử dụng tài khoản của Viện CNTT trong quá trình hoạt động.
Dựa trên các văn bản của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Trung tâm ACAI được đăng ký hoạt động dưới pháp nhân độc lập, theo đúng quy trình thành lập tổ chức khoa học công nghệ có con dấu riêng, được cấp giấy phép đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-2350 của Bộ Khoa học Công nghệ cấp ngày 24/02/2021 và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 00285/2021/ĐKMCD của Bộ Công an cấp ngày 01/03/2021. Như vậy, từ ngày 01/03/2021, Trung tâm ACAI đi vào hoạt động với một tư cách pháp lý chính thức.
Được thành lập từ nhu cầu cấp thiết của đất nước trong CMCN 4.0, Trung tâm ACAI tại Viện CNTT sẽ ưu tiên các chức năng nhiệm vụ trọng điểm như:
-         Nghiên cứu ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản lý và dịch vụ, thay đổi phương thức thực hiện trong các ngành kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật.
-         Hợp tác với các Viện nghiên cứu, Trung tâm trực thuộc, các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam để phát triển các hoạt động KHCN liên ngành, ứng dụng AI làm công cụ hỗ trợ, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, quản lý và điều hành.
-         Hợp tác với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong công tác tư vấn, xây dựng giải pháp AI chuyên biệt.
-         Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, công nghệ lõi AI nhằm mục đích thương mại hóa phục vụ nhu cầu thị trường về khoa học và công nghệ.
-         Đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực AI.
Trung tâm ACAI sẽ đảm nhận và thực hiện một cách xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giao. Trung tâm sẽ là tác nhân hỗ trợ các cơ quan bộ ngành trung ương, các địa phương trong quá trình chuyển đổi số thông minh qua các giải pháp ứng dụng AI. Đồng thời, Trung tâm sẽ đồng hành cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nền kinh tế số tại Việt Nam./.