• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Ảnh 2
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Lễ bổ nhiệm
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Tin Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý với Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

27/09/2018
 Thực hiện Chương trình phối hợp giữa các Chương trình Quốc gia (Chương trình Tây Nguyên, Chương trình Nông thôn mới, Chương trình Tây Nam Bộ…), theo công văn đề nghị số 74/VPCT-HC ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, ngày 18/9/2018 tại phòng họp A2 Viện Hàn lâm KHCNVN, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên (2016-2020) đã tổ chức buổi Tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý Chương trình với Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ. Tham dự buổi Tọa đàm về phía Văn phòng Chương trình Tây Nguyên có TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên; Về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có PGS.TS. Đặng Xuân Phong, Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài Chính; về phía Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ có ông Phan Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ; về phía Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có bà Thạch Thị Ngọc Diệp, chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ; cùng với sự tham dự đầy đủ của các chuyên viên thuộc Văn phòng của hai Chương trình Tây Nguyên và Chương trình Tây Nam Bộ.
 toadamt9.1
Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Theo ông Phan Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ cho biết Chương trình KH&CN cấp Quốc gia “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ) do 2 cơ quan đồng chủ trì là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ có nhiệm vụ giúp việc cho hai đơn vị chủ trì và Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Chương trình theo Quyết định 3138/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 13/11/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình KH&CN cấp Quốc gia “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”.
Tiếp đó, TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ đã sơ lược các Chương trình Tây Nguyên, trong đó có Chương trình KHCN phục vụ phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3) giai đoạn 2011-2015 và Chương trình KHCN cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “KHCN phục vụ phát triển KT-XH Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số: KHCN-TN/16-20 do Viện Hàn lâm KHCNVN chủ trì, và GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện HLKHCNVN làm chủ nhiệm đã và đang được triển khai thực hiện.
Tại buổi Tọa đàm, TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ cũng đã giới thiệu các kết quả nổi bật của Chương trình Tây Nguyên 3 đã đạt được giai đoạn 2011-2015, đồng thời trình bày một số mục tiêu, kế hoạch, và các hoạt động của Văn phòng Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020.
toadamt9.2
TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ phát biểu
Qua công tác quản lý và thực hiện thành công Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 với 67 đề tài và nhiệm vụ, và hiện đang triển khai thực hiện Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên đã có được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chuyên môn quản lý các nhiệm vụ KH&CN và trong việc tổ chức bộ máy nhân sự của Văn phòng. Có 3 bài học cơ bản: Văn phòng Chương trình được sự chỉ đạo trực tiếp của Viện Hàn lâm KHCNVN thông qua các Ban chức năng, phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN trong các khâu tuyển chọn, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu; Ban Chủ nhiệm Chương trình thường xuyên yêu cầu bám sát mục tiêu đề cương, bám sát thực tiễn Tây Nguyên và nâng cao tính tổng hợp liên ngành; Văn phòng Chương trình bố trí tham dự hội thảo của mỗi đề tài và tổ chức hội thảo liên ngành trên Tây Nguyên.
Thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác củaVăn phòng Chương trình Tây Nguyên, Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đã có cơ hội học tập kinh nghiệm quản lý Chương trình. Cụ thể tại buổi tọa đàm hai bên cùng trao đổi về cách thức tổ chức bộ máy và nhân lực; công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN gồm công tác xét chọn và tuyển chọn các nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý tài chính các nhiệm vụ KH&CN như hướng dẫn lập dự toán và phê duyệt dự toán, giải ngân, đấu thầu mua sắm, xác nhận khối lượng, thanh quyết toán, thanh lý và bàn giao tài sản…
toadamt9.3
Ông Phạm Ngọc Minh phát biểu
Kết thúc buổi tọa đàm, ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đã gửi lời cảm ơn đến Văn phòng Chương trình Tây Nguyên với tinh thần hết sức cởi mở đã dành thời gian quý báu để chia sẻ kinh nghiệm với Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ. Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ còn rất non trẻ, Chương trình được bắt đầu từ 2014 đến 2020 do đó gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Chương trình. Thông qua buổi tọa đàm, Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ đã học hỏi được nhiều thông tin bổ ích và kinh nghiệm quý báu từ Văn Phòng Chương trình Tây Nguyên, điều này sẽ giúp Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng bộ máy nhân sự cũng như trong công tác quản lý nhiệm vụ KHCN một cách hiệu quả.
Thay mặt Văn phòng Chương trình Tây Nguyên, TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ hy vọng sau buổi chia sẻ, Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ giải quyết được nhiều vướng mắc trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn trong tương lai hai Chương trình Tây Nguyên và Chương trình Tây Nam Bộ sẽ có nhiều kết quả thành công trong việc đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nguồn: vast.ac.vn