• Ảnh 2
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Ảnh 1
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo @ XX
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Lễ bổ nhiệm
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Viện Công nghệ thông tin Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/05/2021) và 46 năm Ngày thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghê Việt Nam (20/05/2021)

11/05/2021
 Thực hiện theo kế hoạch số 747/KH-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 03/05/2021, Viện Công nghệ thông tin đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/05/2021) và 46 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (20/05/2021).
 Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 và Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trong khuôn khổ chào mừng các ngày hội lớn, Viện Công nghệ thông tin đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong và ngoài Viện về ý nghĩa của hoạt động khoa học, công nghệ đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Viện Công nghệ thông tin đã thực hiện phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật. Đồng thời, nhiều sản phẩm, dự án khoa học, công nghệ đã và đang được tiến hành bởi các nhà khoa học tại Viện Công nghệ thông tin để hưởng ứng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam và 46 năm Ngày Thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
Ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội bóng của Viện Công nghệ thông tin còn tham gia Giải Bóng đá VAST League 2021 để chào mừng 46 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Hoạt động thể dục thể thao cũng là một hoạt động đầy ý nghĩa để tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho các cán bộ để từ đó say mê nghiên cứu khoa học.
Viện Công nghệ thông tin cũng tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng và tổ chức khen thưởng, tuyên dương những cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Có thể nói, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 và Ngày Thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam là dịp để khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao được sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và hướng tới hội nhập khoa học công nghệ với các nước tiên tiến trên thế giới .