• Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin lần thứ XVIII
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • NCS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 • NCS. Đặng Thanh Chương
 • Hội thảo Quốc Gia lần thứ XVIII về CNTT
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội thảo “Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho mô hình kinh doanh mới”
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • NCS. Đào Văn Thành
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Về nguồn Khu di tích lịch sử Công an nhân dân
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017
 • Hội chợ Techmart 2016
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • NCS. Trương Hải Hà
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • Viện CNTT làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Viện Công nghệ thông tin ký kết hợp đồng
 • Viện Công nghệ thông tin hợp tác với đối tác ngoài nước
 • Gặp mặt đầu xuân 2019
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ bổ nhiệm
 • Hội thảo @ XX
 • Ảnh 1
 • Hội Thảo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Công nghệ Thông tin
 • Lễ ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Công nghệ thông tin và Học viện An ninh nhân dân
 • NCS. Vũ Đức Quảng
 • Viện Công nghệ thông tin

Sản phẩm

Hoạt động chung

Lãnh đạo Viện Công nghệ thông tin tham gia Diễn đàn kinh tế “Nhịp đập Kinh tế Việt Nam” (VEP – Vietnam Economic Pulse) năm 2023

08/12/2023
 Vào ngày 06/12/2023, Diễn đàn kinh tế thường niên “Nhịp đập Kinh tế Việt Nam” (VEP) do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đồng tổ chức, đã diễn ra thành công tốt đẹp. PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với tư cách là một trong những chuyên gia hàng đầu về CNTT, được Ban Tổ chức mời với bài tham luận chủ đề chính của Diễn đàn – “Khoa học Công nghệ thúc đẩy Thịnh vượng – Cơ hội cho Việt Nam” (Leveraging Tech to Foster Vietnam’s Prosperity).
 Theo đánh giá từ nhiều tổ chức uy tín quốc tế và trong nước thời gian gần đây, dư địa cho sự phát triển KT-XH của Việt Nam dựa trên sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong 30 năm qua từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đã hết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã giảm dần trong 10 năm qua. Trong xu thế chuyển đổi chung qui mô toàn cầu của cuộc cách mạng số CMCN 4.0, các công nghệ mới có tính đột phá và chuyển dịch cơ cấu năng lượng, Việt Nam phải chủ động xây dựng một chính sách kinh tế, đầu tư và nguồn nhân lực phù hợp để sẵn sàng cho nền kinh tế dẫn lái bởi công nghệ, tăng cường hàm lượng tri thức trong các sản phẩm.
Diễn đàn VEP 2023 được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2021, nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, tư vấn xây dựng chính sách do UNDP phối hợp với Chính phủ Việt Nam, trong đó Bộ KHĐT là cơ quan đầu mối. Diễn đàn quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước. Việc đối thoại giữa các bên liên quan là điểm khởi đầu quan trọng để thiết lập các chính sách thu hút đầu tư vào các ngành và chuỗi giá trị liên quan đến sản xuất các công nghệ chiến lược và tiên tiến hiện nay như công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, cũng như khuyến khích tạo ra các hệ sinh thái công nghệ mới là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. 


PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin tham luận tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng đã có bài phát biểu với chủ đề “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đòn bẩy quan trọng cho Việt Nam” gắn với chủ đề chính của Diễn đàn năm nay. Bài trình bày đã đề cập đến các chủ đề quan trọng như xu thế phát triển của toàn cầu trong bối cảnh CMCN 4.0, mô hình phát triển kinh tế dựa trên KHCN & ĐMST (STI – Science, Technology and Innovation), một số khuyến nghị nhằm tăng cường năng lực và hệ sinh thái STI tại Việt Nam... Các công nghệ mang tính đột phá như AI, Big Data, IoT Robot, chất bán dẫn mang đến sự đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế. Từ đó mở ra một nền kinh tế số, là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Quan trọng là cách tiếp cận phù hợp với xu thế thời đại, đánh giá sự phù hợp năng lực STI của Việt Nam, hướng tới những thị trường toàn cầu tiềm năng đúng với năng lực của Việt Nam để chúng ta có thể thu được nhiều giá trị hơn trong tổng thể Chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chain). Giá trị mà trí tuệ Việt Nam càng lớn sẽ đảm bảo cho tính bền vững trong sự phát triển KT-XH của Việt Nam.
Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam 2023 đã thành công tốt đẹp, Nhiều bài tham luận nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề phát triển then chốt được đưa ra. Với các quan điểm phong phú, đa dạng từ các chuyên gia hàng đầu tạo ra các cuộc thảo luận chính sách sôi nổi và có chiều sâu về các vấn đề kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng các mục tiêu phát triển quốc gia./.


Đối thoại tại Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2023 (VEP)
 
Thông tin chi tiết của Diễn đàn tại Website:
https://vep.undp.org.vn/category_library/keynotes-and-presentations/
Nguồn: https://vep.undp.org.vn